۳۰ تیر

????به مطالبات رای دهندگان پاسخ دهید

زیتون– جبهه ملی ایران در آستانه روز ۳۰ تیر با صدور بیانیه‌ای ضمن اشاره به تمامی کشته شدگان «راه آزادی» ایران خواست تا  مطالبات ۲۳ میلیون رای دهندگان انتخابات اخیر دائر بر آزادی زندانیان سیاسی و عقدتی٬ ایجاد فضای سیاسی