بایگانی

۱۶ آذر ۱۳۹۵

ویدیوهایی از برگزاری مراسم ۱۶ آذر ۱۳۹۵ در دانشگاه‌های کشور

برای دیدن هر ویدیو رو آن کلیک کنید: _ویدیوی شماره (۱) ویدیوی شماره (۲)  ویدیوی شماره (۳) ویدیوی شماره (۴)