بایگانی

۳۰ تیر ۱۳۹۵

شیخ محمد ابوزهره و مسئله‌ی کیفر سنگسار

یوسف قرضاوی/ترجمه یاسین عبدی

توضیح: متن پیش رو ترجمه و تالیفی از سخنان یوسف قرضاوی و  آراء شیخ محمد ابوزهره در خصوص کیفر سنگسار است که توسط «یاسین عبدی» ترجمه شده و در  «زیتون» منتشر می شود. *** دکتر یوسف قرضاوی مفتی مصری تبار ادامه…