بایگانی

۰۹ آذر ۱۳۹۵

صدای پیرامون را می‌شود از فراکسیون‌های پارلمانی شنید

یوسف عزیزی بنی طرف؛ تحلیل‌گر مسائل اقلیت‌ها

تشکیل چنین فراکسیون هایی در مجلس، گامی مثبت و رو به جلو است. با توجه به چند ملیتی بودن جامعه ایران، لازم بود از همان هنگام تاسیس پارلمان در ایران، این کار انجام می‌گرفت اما سیطره مداوم استبداد باعث شد ادامه…