گواهینامه

 موتورسواری زنان؛ درجا زدن پشت قانون نانوشته

زیتون – فروغ ایزدی: «من نمی‌دونم این چه حکمتیه که ما ترک موتور می‌تونیم بشینیم اما سی سانت جلوتر نمی‌تونیم بیایم و خودمون موتور رو برونیم.» این چکیده وضعیتی است که زنان ایران در سال ۲۰۲۲ برای راندن موتور سیکلت