گزارش سالانه

استفاده ابزاری از دین برای پیشبرد مقاصد سیاسی

زیتون- کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در بهمن ماه ۱۳۹۴ پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به