گردشگری ایران

عقاب طلایی دوباره در ایران اوج می‌گیرد

زیتون- عقاب طلایی که دو سفر آخرش به ایران تحت تاثیر شرایط امنیتی ترکیه لغو شده بود، دوباره وارد ایران می‌شود، البته این بار خالی و بدون مسافر. سفر قطار «عقاب طلایی دانوب» به ایران از سال ۲۰۱۴ آغاز شد تا