کنترل جمعیت

با تصویب مجلس از این پس وازکتومی و توبکتومی جرم تلقی می‌شود

زیتون– نمایندگان مجلس در راستای سیاست جمهوری اسلامی برای «افزایش جمعیت کشور» با ممنوعیت جراحی‌های پیشگیری از بارداری مگر در موارد استثنایی موافقت کردند. همچنین تبلیغ درباره پیشگیری از بارداری ممنوع اعلام شد. طبق مصوبه مجلس کلیه اعمال جراحی که