کمبود دارو

هشدار رییس مرکز تحقیقات ایدز: کمبود لوازم کنترل عفونت در بیمارستان‌ها خطرناک است

زیتون– مینو محرز٬ رییس مرکز تحقیقات ایدز بیمارستان امام خمینی٬ نسبت به کمبود لوازم معمولی برای کنترل عفونت در بیمارستان‌ها هشدار داد. مینو محرز٬ به ایلنا گفت که «هم در حوزه تجهیزات و هم در حوزه دارو با کمبود مواجه هستیم»،