کلیشه برعکس

کلیشه‌ برعکس برای مردان٬ واقعیت زندگی زنان

زیتون ـ مهسا محمدی: کلیشه برعکس، هشتگی است که در توییتر بسیار مورد توجه قرار گرفت و توییت‌های زیادی حول آن نوشته شد. به نظر می‌رسد که این توییت‌ها بعد از دست به دست شدن مجدد یکی از پوسترهای قدیمی