کشور های 5+1

بیانیه آمریکا،فرانسه،آلمان و انگلیس در حمایت از تجارت با ایران

زیتون- آمریکا،فرانسه،آلمان و انگلیس در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: شرکت‌ها تا زمانی که در داد و ستد با ایران همه قوانین مناسب را رعایت کنند، ما مانع از این داد و ستد آن‌ها نخواهیم شد. در این بیانیه که وزارت