کرونا ویروس

کرونا در ایران

زیتون– ویروس کرونا از روز گذشته با اعلام وزیر بهداشت به صورت رسمی به ایران رسید. ظهر روز گذشته (چهارشنبه) وزارت بهداشت برای اولین بار