کتاب فارسی

مدیر تألیف کتب درسی: طرح «شهید حججی» بر حافظ و سعدی اولویت داشت

زیتون– چند روزی است که لیستی از شاعران و نویسندگانی که آثار آنها از کتب درسی حذف شده، دست به دست در فضای مجازی می‌چرخد و موضوع بحث‌های داغ شده است. اگر فقدان نام شاملو و فروغ فرخزاد در کتاب‌های درسی به مرور