کامران دانشجو

تشکیل پرونده برای ۱۷ نفر از متخلفان بورسیه از جمله کامران دانشجو

زیتون– دادستان دیوان محاسبات ضمن اشاره به آمار واقعی تخلف در پرونده بورسیه‌ها، از ارسال دادخواست علیه ۱۷ نفر در این پرونده خبر داد. فیاض شجاعی درباره سرنوشت پرونده بورسیه‌ها در دیوان محاسبات، گفت که در سال ۱۳۹۳ گزارشی در این