کارگران بازداشتی

خوزستان رتبه اول اعتراض در کشور؛ ۹۰۰ تجمع در یک سال

زیتون– همایون یوسفی٬ عضو مجمع نمایندگان خوزستان٬ با اعلام خبر برگزاری ۹۰۰ تجمع طی سال گذشته در استان خوزستان٬ گفت که ضعف مدیریت محور همه تجمعات است. روز گذشته در آخرین مورد از تجمعات اعتراضی در استان خوزستان تعدادی از کارگران فولاد