کابینه، همتی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی،سیف،همتی، نوبخت

تعویض کاغذ دیواری تایتانیک

زیتون-سینا پاکزاد: «تغییر اعضای تیم اقتصادی دولت چیزی شبیه به تعویض کاغذ دیواری سالن غذاخوری کشتی تایتانیک است، درست زمانی که کشتی تا کمر در عمق

آخرین مطالب