بایگانی

۰۴ مرداد ۱۳۹۷

تغییر محدود در تیم اقتصادی دولت پس از درخواست‌های گسترده

تعویض کاغذ دیواری تایتانیک

زیتون-سینا پاکزاد: «تغییر اعضای تیم اقتصادی دولت چیزی شبیه به تعویض کاغذ دیواری سالن غذاخوری کشتی تایتانیک است، درست زمانی که کشتی تا کمر در عمق دریاست، لابد سالن تایتانیک زیباتر می شود، اگر غرق نشود». این توصیف آرش حسن نیا، ادامه…