پیشگیری از بارداری

ممنوعیت تبلیغ و عرضه آنلاین اقلام پیشگیری از بارداری؛ «اول امام گفتند»

زیتون ـ مهسا محمدی: «[درباره جمعیت] رقم ۱۵۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون را اول امام گفتند، و درست هم هست، باید برسیم به آن رقم ها». این‌ سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مرداد ۱۳۹۱ است. خامنه‌ای در آن زمان حکم

با تصویب مجلس از این پس وازکتومی و توبکتومی جرم تلقی می‌شود

زیتون– نمایندگان مجلس در راستای سیاست جمهوری اسلامی برای «افزایش جمعیت کشور» با ممنوعیت جراحی‌های پیشگیری از بارداری مگر در موارد استثنایی موافقت کردند. همچنین تبلیغ درباره پیشگیری از بارداری ممنوع اعلام شد. طبق مصوبه مجلس کلیه اعمال جراحی که