پوپولیسم

بازدیدِ میدانی؛ از عوام‌گرایی به عوام‌فریبی

زیتون ـ مهسا محمدی: «بازدید میدانیِ» روز گذشته‌ی معاون اول رییس جمهور، در شبکه‌های اجتماعی دستمایه‌ی طنزهای تلخی شد. محمد مخبر با انتشار تصویری در توییتر خود نوشت که در خیابان کارگر شمالی تهران در حال بازدید میدانی از «وضعیت

جهان از جهانی‌شدن ترسیده است

زیتون-مریم شادمان: مردم شهر بعد از شنیدن خبر انتخاب دونالد ترامپ هنوز انگار در شوک آخرزمانی خود گرفتارند. باران٬ خیابان‌ها را کمی خیس کرده است. جوانکی روزنامه به دست به سمت مترو خیابان ششم در حرکت است. اینجا نیویورک آبی