بایگانی

۰۴ مرداد ۱۳۹۵

فیلترینگ توییتر؛ برگ برنده سعودی در نبرد با ایران

پوریا استرکی

موضوع ضعف ایران و تعداد اندک ایرانی‌ها در توییتر و تحرکات گسترده نیروهای ضد ایرانی بخصوص سعودی‌ها در توییتر در روزهای اخیر خبرساز شده و بحث رفع‌ فیلتر از این رسانه‌ تاثیرگذار را بار دیگر به موضوعی مهم تبدیل کرده‌ ادامه…