پوریا آسترکی

فیلترینگ با نفوذ رسانه‌ای ایران چه کرد؟

تلگرام هم قبل از هرچیز یک پیام‌رسان است که بواسطه فیلتربودن رسانه‌ای مانند توییتر در ایران کارکرد رسانه‌ای پیدا کرده است این نوع استفاده از تلگرام در ایران مضراتی چون شایعه‌پراکنی، عدم پایبندی به حقوق مولف و بی‌مسئولیتی در انتشار اخبار را هم درخود دارد این درحالی‌ست که الگوریتم توییتر بطور ذاتی خاصیتی ضدشایعه دارد.