پوران فرخزاد

پوران فرخزاد درگذشت

زیتون- پوران فرخزاد، نویسنده و پژوهشگر ساعت هشت صبح امروز (پنجشنبه) بر اثر ایست قلبی درگذشت. روز گذشته تیم پزشکی معالج پوران فرخ‌زاد، وضعیت و