بایگانی

۱۹ بهمن ۱۳۹۴

در مسیر سبز امید، فراموشی راه ندارد

نامه مادر سهراب اعرابی به زهرا رهنورد

زیتون- پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی، در پاسخ به در خواست تلفنی زهرا رهنورد مبنی بر «یادآر ز شمع مرده یاد آر»  نامه‌ای خطاب به او نوشته است. در این نامه مادر شهید سهراب اعرابی با ذکر خاطره‌ای از حضورش ادامه…