پرنس چالز

برنامه ولیعهد بریتانیا برای سفر به ایران

زیتون-هفته نامه ساندی تایمز لندن در گزارشی از تلاش‌ها برای آماده کردن شرایط سفر رسمی پرنس چارلز، ولیعهد بریتانیا به ایران در پاییز امسال خبر داده است. بی بی سی فارسی در گزارشی به نقل از سانتدی تایمز لندن نوشت: پرنس