پاکستان ایران عربستان منطقه

پاکستان عرصه جدید رقابت ایران و عربستان

زیتون- علی مهتدی: پاکستان رفته رفته در حال افزودن به حجم بازیگری خود در خاورمیانه است. این کشور به عنوان تنها کشور منطقه که دارای انرژی هسته‌ای و کلاهک اتمی است، اکنون نگاه خود را از اختلافاتش با هند و