پالمان ترکیه

۲ نماینده دیگر مجلس ترکیه دستگیر شدند

زیتون– پلیس ترکیه دو نماینده مجلس این کشور را که عضو حزب دمکراتیک خلق‌ها (ح.د.پ) هستند، بازداشت کرد. مارال بشتاش نماینده آدانا و هدا کایا نماینده استانبول، نمایندگانی هستند که با حکم دادستانی بازداشت شده‌اند. آیحان بیلگن، سخنگوی ح.د.پ، در