پالرمو،جبهه پایداری،مجلس

«پالرمو» جبهه‌ی جدید «پایداری» در مقابل دولت

زیتون-سینا پاکزاد:کنوانسیون «پالرمو» جدیدترین جبهه‌ی «جبهه پایداری»  و اصول‌گرایان تندرو برای مقابله با دولت حسن روحانی شده و تلاش می‌کنند شورای نگهبان مصوبه مجلس را درباره پیوستن به این کنوانسیون رد کند. مجتبی ذوالنور، عضو جبهه پایداری و نماینده قم،