بایگانی

۱۵ فروردین ۱۳۹۵

پیامدهای اجرای یک طرح جنجالی؛

شهرداری معتادان را پشت‌ بنرهای گل و بلبل پنهان کرد

زیتون- پوریا رشیدی: همانطور که برخی از اعضای شورای شهر تهران گفته بودند، معتادان جمع آوری شده از پارک هرندی مجددا به این پارک بازگشته و روز از نو، روزی از نو در سال نو آغاز شد.  پارک هرندی در ادامه…