پارک

«بوستان»ی برای زنان یا دیوارکشی در «خیابان»

زیتون – خبرها از انتشار عکس‌ بنر سردر یک پارک در منطقه چهارده تهران آغاز شد. بنری که اعلام می‌کرد ورود مردان به آن پارک ممنوع است. محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران، ۲۰ فروردین ماه در گفت‌وگو با دیده‌بان