بایگانی

۱۷ فروردین ۱۳۹۵

دو نامه تاریخی‌ از دو مبارز و همسنگر

مهدی نوربخش

سه سال از رحلت مرد مبارزه و یکی‌ از افتخارات تاریخ معاصر سیاسی سرزمین ما، جناب احمد صدر حاج سیّد جوادی (فروردین ۱۲۹۶-۱۳۹۲) می‌گذرد. آقای صدر حاج سیّد جوادی حقوق دانی متعهد و تلاشگر راه آزادی در سنّ نود و چهار ادامه…