بایگانی

۰۵ خرداد ۱۳۹۷

تنها 10 درصد وکلا «مورد اعتماد» قوه قضائیه هستند

پروژه حذف وکلای مستقل از پرونده‌های سیاسی و امنیتی

زیتون-پریا منظرزاده: پس از حدود سه سال تلاش برای محدودسازی پذیرش پرونده های سیاسی توسط وکلای مستقل، قوه قضائیه به تازگی فهرست وکلای مورد تائید برای مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده های سیاسی و امنیتی را در اختیار دادسراهای تعدادی از ادامه…