بایگانی

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

چراغ قرمز ناامنی روانی در جامعه

هشدار درباره رواج خشونت‌های جسمی بین زوج‌ها؛

زیتون ـ مهسا محمدی: وزیر رفاه از ثبت سالانه بیش از ٧٠ هزار همسر آزاری در ایران خبر داد. به گفته علی ربیعی طبق بررسی‌های انجام شده در اورژانس اجتماعی کشور٬ آزار جسمی با آمار ۴١ درصد رایج‌ترین نوع این ادامه…