وزیر دفاع روسیه

موافقت ایران با آتش بس تضمین شده در سوریه

زیتون– وزیر دفاع در نشست سه جانبه وزرای دفاع ایران، روسیه و سوریه، ویژه مبارزه با تروریسم با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی همواره طرفدار مذاکره و حل بحران سوریه از طریق مذاکره سوری- سوری بوده است، تایید کرد که