وزرای اقتصادی ترمیم کابینه تغییرات دولت

دیرهنگام و بی‌تاثیر

زیتون-پریا منظرزاده: محمود واعظی رییس دفتر حسن روحانی خبر داده که قرار است در دولت تغییراتی انجام شود.محمود واعظی با بیان اینکه خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها شرایط جدیدی را ایجاد کرده است، گفت این شرایط می‌طلبد که برخی