وزارت عدلیه

پرونده ویژه | دادگستری عرفی؛ محصول مشترک علی اکبر داور و رضا پهلوی

زیتون ـ محمدرضا سرداری: تحولات در دستگاه قضایی قجری پس از مشروطه تا انقراض سلسله قاجاریه به دلیل شرایط بی‌ثبات سیاسی در ایران پیشرفت محسوسی نداشت. در واقع دستاوردهایی که سپهسالار و دیگر بنیانگذاران انقلاب مشروطه در حوزه دادرسی عادلانه