واعظ طبسی

کار «نیمه تمام» آیت الله

زیتون- آیت‌الله واعظ طبسی کار مهمی را نیمه‌تمام گذاشته است؛ کاری که اسحاق جهانگیری تنها از وجود آن پرده برداشته، نه محتوایش. از نظر معاون اول

آخرین مطالب