بایگانی

۲۶ آذر ۱۳۹۷

نظم نوین جهانی با قرائت جمهوری اسلامی، تهدیدهای نو با افق‌های نو!

هژیر عطاری

چهل سال است که ابتدای هر بیانیه و سخنرانی در جمهوری اسلامی با جمله “در شرایط خطیرو حساس کنونی ” آغاز شده است . این دشمن پرستی و دشمن خویی با برآمدن سید علی خامنه ای وارد فاز جدیدی شده ادامه…

۳۱ شهریور ۱۳۹۷

فرشگرد یا عقب‌گرد برای بازگشت پهلوی‌ها؟

هژیر عطاری

در روزهای اخیر نامی در خبرها و شبکه های اجتماعی به گوش می خورد که خبر از ایجاد تشکل یا شبکه ای جدید در راستای براندازی جمهوری اسلامی از بدنه عمدتا متعلق به «دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال ایران» می دهد. ادامه…