بایگانی

۲۶ فروردین ۱۳۹۸

خانه کودکی‌های هوشنگ ابتهاج در رشت تخریب شد

«خانه‌خرابی» مشاهیر ایران

زیتون ـ سولماز ایکدر: همزمان با انتشار خبر خرید خانه نیما یوشیج توسط شهرداری تهران در هفته گذشته، خبر تخریب خانه کودکی‌های هوشنگ ابتهاج در رشت منتشر شد تا بخشی دیگری از فرهنگ این مرز و بوم زیر بیل لودرها ادامه…

۰۵ فروردین ۱۳۹۵

هوشنگ ابتهاج: شک دارم تا صد سال دیگر زبان فارسی بماند

زیتون- هوشنگ ابتهاج با یادآوری برخی خاطرات سال‌های سپری شده، درباره بهترین شعری که از میان اشعارش می‌تواند معرفی کند، با تواضع نامرسوم در این دوران معاصر تاکید کرد: شعری که دلم می‌خواهد بگویم اما هنوز نگفته‌ام! او ادامه داد «من اگر ادامه…