هورالعظیم، روابط ایران و عراق، آلودگی زیست محیطی، سازمان حفاظت محیط زیست

دود روابط تهران-بغداد در چشم خوزستانی‌ها

زیتون- مجید ضابطی: مین‌های باقی‌مانده از جنگ ایران و عراق مانع خاموش کردن زمینی آتش هورالعظیم هستند و مقامات عراقی از هوا. دود ناشی از سوختن تالاب هورالعظیم، که بین ایران و عراق مشترک است، به نشانه ای از آتش افروزی در