هواپیمای مسافربری اوکراین

چرا ایران هنوز هم از محتویات جعبه سیاه می‌هراسد؟

زیتون ـ محمدرضا سرداری: سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی پدافند هوایی سپاه و پنهان‌کاری سه روزه آن، شوک روانی شدیدی به جامعه وارد آورده و افکار عمومی را به شدت بی‌اعتماد کرده است. بسیاری از مردم هنوز می‌پرسند چرا به