هنرستان هنرهای زیبا

نگرانی جامعه هنری از حذف درس های نقاشی و مجسمه‌سازی

زیتون- هنوز خبر واگذاری مدیریت موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی و حواشی پس از آن فروکش نکرده که خبر دیگری جامعه هنری کشور را دستخوش نگرانی تازه‌ای می‌کند: حذف درس نقاشی و مجسمه‌سازی از طرح درس هنرستان هنرهای زیبا و