هریرود

۴۵ درصد از حقابه هریررود متعلق به ایران است

زیتون– سعید باستانی نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس دهم درباره تاثیر بهره برداری از سد احداث شده در افغانستان بر روی هریررود، بر منابع آبی ایران توضیح داد که با احداث این سد هیچ آبی وارد ایران نمی‌شود در حالی