هاوکینگ

زمان حاضر یکی از خطرناک‌ترین دوران‌ها برای سیاره ما است

ما در جهانی زندگی می‌کنیم که در آن بی‌عدالتی اقتصادی نه رو به‌کاهش، که رو به‌گسترش است تا جایی که برخی مردم، نه تنها نگران پایین‌آمدن سطح زندگی و رفاه خودشان هستند بلکه مطمئن نیستند که در آینده‌ای نه چندان دور بتوانند حتیٰ از پس تأمین مایحتاج اولیه زندگی‌شان بر بیایند. بنابراین جای تعجب نیست که به هر عاملی که ممکن است تغییری را به نفع آنها در پی داشته باشد- حتی اگر این عامل ترامپ یا ‘برگزیت’ باشد- چنگ بزنند.