هئیت دولت

در صورت تصویب مجلس واحد پولی ایران تغییر می کند

زیتون- با تصویب هیئت دولت ایران، یک صفر از واحد پولی ایران کم شد. هیات دولت در جلسه امروز لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن واحد پول ایران، «تومان» و برابر با ۱۰ ریال ‏تعیین شد. این