بایگانی

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

در رد نظریه «قرآن؛ رویاهای رسولانه»

نیما حق پور

پیش از این، در مقاله «زمان، علم خدا و نسبت اراده‌های الهی و انسانی»، به نادرستی یکی از پیش فرضهای کلیدی نظریه «قرآن؛ کلام محمد» جناب دکتر سروش پرداخته‌ام و حال بر آنم که در رد استدلالات ایشان در مناظره ادامه…