نیس

محکومیت جهانی حمله مرگبار شهرِ نیس

زیتون- رهبران جهان با ابراز همدردی با دولت و مردم فرانسه و قربانیان حمله نیس، این اقدام را به شدت محکوم کرده‌اند. در فرانسه بیشتر چهره‌های سیاسی از جنگ با تروریسم یا بنیادگرایی اسلامی سخن گفته‌اند. راننده یک کامیون شب