نویسنده و پژوهشگر بهائی

اعتراض‌های جهانی به زندانی شدن تورج امینی، تاریخ‌نگار بهایی

زیتون– بیش از ۴۰ شخصیت دانشگاهی و پژوهشگر در عرصه ایرانشناسی از دانشگاه‌های معتبر جهان با انتشار بیانیه‌ای اعتراض خود را به بازداشت و حبس تورج امینی، محقق و تاریخ‌نگار بهایی ابراز داشتند. تورج امینی، پژوهشگر و تاریخ‌نگار بهایی که