بایگانی

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

داستان منع به‌کارگیری سگ نگهبان در مجلس ایران

نورالدين پيرموذن

در سال پایانى مجلس ششم قرار براین شد که مجلس از ساختمان قدیمی سنا به ساختمان جدید بهارستان منتقل شود. غالب نمایندگان با توجه به فضاى ناامن اطراف ساختمان بهارستان و تهدیدهاى مکرر نمایندگان اصلاح‌طلب با این انتقال مخالف بودند ادامه…