نهنگ آبی

خودکشی دختران جوان ربطی به «نهنگ آبی» نداشت

زیتون– با بهوش آمدن یکی از دخترانی که در حادثه پل چمران اصفهان گمان می‌رفت طی «چالش نهنگ آبی» دست به خودکشی زده است، مشخص شد موضوع اساسا ربطی به این چالش آنلاین ندارد. ۲۹ مهرماه رییس پلیس استان اصفهان