بایگانی

۱۷ اسفند ۱۳۹۴

بیانیه تحلیلی نهضت آزادی ایران:

دستاورد ها و پیامدهای انتخابات هفتم اسفند ۱۳۹۴

ابراهیم یزدی

زیتون– دبیر کل نهضت آزادی ایران، با صدور بیانیه ای  به «دستاورد ها و پیامدهای انتخابات هفتم اسفند ۱۳۹۴» پرداخت. ابراهیم یزدی،  در این بیانیه  «از دولت اعتدال و امید به عنوان مجری انتخابات که تمام سعی و همت خود ادامه…