نماز جمعه،شورای سیاست گذاری،خامنه ای،منتظری،علم الهدی

سال تغییر امامان جمعه

زیتون- سحر نصیری: استعفای احمد جنتی از نماز جمعه تهران، تغییر رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، تغییر امامان جمعه کرمان و بیرجند و پشت کردن کشاورزان ورزنه اصفهان به خطیب جمعه با شعار «پشت به دشمن، رو به میهن» نماز